اینماد

مشخصات محصول کیت Experts

( در برنامه حمایت از فروش تجهیزات پزشکی) سطح حمایتی : سطح  دوم
تعداد رای: ۰

کد محصول

14402

نام محصول

کیت Experts

نوع محصول

میکروسکوپ نیروی اتمی - Atomic Force Microscopy - AFM

دسته بندی محصول

-تجهیزات پزشکی و سلامت-تجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکی-آزمایشگاهی عمومی-

مدل

Experts Kit

تولید کننده

سقف قیمت مجاز
سطح حمایتی
سطح دوم
کاربرد/دامنه کاربرد
با استفاده از این کیت میتوان در مُدهای عملکردی Conductive AFM ، Kelvin Probe Force Microscopy ،Force Modulation Microscopy و Piezo Response Force Microscopy کار کرده و مشخصات زیر را از نمونه بدست آورد: خواص الکتریکی مواد و تابع کار اتم های سطح و همچنین نقشه رسانایی تصویرگیری از تغییرات هدایت الکتریکی نواحی مختلف سطح نمونه و بدست آوردن منحنی I-V و مشخصه های کوانتمی اتم های سطح مشخصات الاستیک مواد و تشخیص مرزهای مواد مختلف یافتن مشخصه های رفتاری مواد و نمون های پیزو الکتریک همراه با این کیت نرم افزار و سخت افزار مربوطه، بسته آموزشی مربوطه، نمونه های استاندارد C-AFM، KPFM، FMM و PFM همچنین پروب های مرتبط با مُدهای کاری همچون پروب های با طول کانتیلور بلند و پروب های رسانا ارائه میگردد.
سابقه فروش در نمایشگاه
ندارد

لیست لوازم جانبی

نام حداکثر تعداد مشمول حمایت تصاویر
کانتبلور تماسی 5 مشاهده
کانتیلور رسانا 10 مشاهده مشاهده
ژل باکس 1 مشاهده

اطلاعات محصول در سایر دوره ها

نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نظر شما
security code