ایجاد حساب کاربری فروشندگان

کلیه اطلاع رسانی های نمایشگاه به پست الکترونیک وارد شده ارسال خواهد شد.
کلیه اطلاع رسانی های نمایشگاه به تلفن همراه وارد شده ارسال خواهد شد.
پست الکترونیک
تلفن همراه
نام کاربری را می بایست بیش از ۶ کاراکتر و به صورت انگلیسی (حروف انگلیسی ، اعداد انگلیسی ، کارکتر های _ و .) وارد نمایید.
- کلمه عبور می بایست مابین ۷ الی ۳۲ کاراکتر و متشکل از حروف کوچک یا بزرگ انگلیسی، اعداد و حداقل یکی از کاراکتر های خاص ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ باشد.
- از ورود کلمه عبور فارسی خودداری نمایید.
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
کد امنیتی (حروف بزرگ) کد امنیتی (حروف بزرگ)