معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فهرست محصولات مورد حمایت شرکت های مورد حمایت

ایجاد حساب کاربری

پست الکترونیک به عنوان نام کاربری شما استفاده می شود
پست الکترونیک لینک فعال سازی حساب کاربری به این ایمیل ارسال می‎شود
رمز عبور حداقل ۶ کاراکتر و حتما باید شامل حروف و اعداد باشد
تکرار رمز عبور
نام
نام خانوادگی
موبایل
تلفن با پیش شماره وارد نمایید. مثال : ۰۲۱xxxxxxxx
فکس با پیش شماره وارد نمایید. مثال : ۰۲۱xxxxxxxx
کد ملی
ابتدا نام سازمان خود را از طریق فیلد زیر جستجو و انتخاب نمایید
چنانچه نام سازمان شما در اطلاعات پایه وجود نداشت، نام سازمان خود را در فیلد سایر سازمان ها وارد نمایید
نام سازمان
سایر سازمان ها
رشته
مقطع
استان
شهر
آدرس
کد امنیتی حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید