معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فهرست محصولات مورد حمایت شرکت های مورد حمایت
بازدید کننده گرامی
در صورتی که شرکت سازنده تجهیزات و یا تولید کننده مواد آزمایشگاهی را می شناسید در بخش زیر معرفی کنید تا دبیرخانه نمایشگاه از این شرکت برای حضور در نمایشگاه دعوت به عمل آورد.

توجه: در صورتی که قصد ثبت نام در نمایشگاه دارید به بخش ثبت نام اولیه فروشندگان مراجعه نمایید و از معرفی شرکت خود در این بخش خودداری نمایید.

معرفی شرکت

نام شرکت
نام مدیرعامل یا فرد رابط
شماره تماس
توضیحات (محصولات و حوزه فعالیت)
ایمیل معرفی کننده
کد امنیتی حروف و اعداد داخل عکس را وارد نمایید